کد خبر: ۲۸۲۱۱۹
۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۳
0
نام شخص حقوقی
شرکت آب منطقه ای استان آذربايجان غربی
 


کد فراخوان
۳,۱۷۴,۲۶۸ - سه ميليون و صد و هفتاد و چهار هزار و دويست و شصت و هشت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۵ / ۶ / ۱۳۹۷ - پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۱ - يک
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
9229504359
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ ۱۹دی
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۷ / ۶ / ۱۳۹۷ - هفتم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۶ / ۶ / ۱۳۹۷ - بيست و ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۲۶ / ۶ / ۱۳۹۷ - بيست و ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۱۵ / ۶ / ۱۳۹۷ - پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹ - بيست و ششم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و نه
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
 
موضوع
حفاری و لوله گذاری تعداد ۳۰ حلقه چاه پيزومتر در آبخوان های آبرفتی استان
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت آب منطقه ای استان آذربايجان غربی
 
محل دریافت اسناد
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
فراخوان مناقصه عمومي
شرکت آب منطقه‌ای آذربايجانغربی در نظر دارد انجام حفاری و لوله گذاری تعداد ۳۰ حلقه چاه پيزومتر در آبخوان های آبرفتی استان به روش ارزيابی ساده، بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آيين نامه اجرايی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، به مناقصه گران واجد شرايط مطابق با بخشنامه های شماره ۱۳۰۴۳۹/۹۴ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ و ۵۷۶۷۵۶/۹۵ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵سازمان برنامه و بودجه کشور با پايه ۵ و بالاتر در رشته کاوشهای زمينی، واگذار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اضافه مينمايد وجود شرايط ذيل الزامی است:
-    حداقل دارای ظرفيت ريالی آزاد به مبلغ ۹,۲۲۹,۵۰۴,۳۵۹ ريال باشد (ظرفيت تعدادی نيز حداقل يک مورد آزاد باشد).
-    نام مناقصه گران ميبايست در سايت ساجار موجود بوده و دارای صلاحيت ورتبۀ کاری معتبر و متناسب نيز باشند.
«اطلاعات مناقصه و زمانبندي»
۱.    موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه: حفاری و لوله گذاری تعداد ۳۰ حلقه چاه پيزومتر در آبخوان های آبرفتی استان
۲.    مبلغ برآورد اوليه: حدود ۹,۲۲۹,۵۰۴,۳۵۹ ريال
۳.    مبلغ تضمين شرکت در ارجاع کار: ۴۶۱,۴۷۶,۰۰۰ ريال
۴.    قيمت اسناد مناقصه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال
۵.    مدت اجرا: ۲۴ ماه
۶.    مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه
۷.    دستگاه مناقصه گزار (کارفرما): شرکت آب منطقه ای آذربايجان غربی به نشانی اروميه، بلوار شهيد باهنر تلفن: ۳۳۴۴۰۰۹۲-۰۴۴
۸.    دستگاه نظارت: دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربايجان غربی
۹.    مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت ۱۹ روزپنج شنبه تاريخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۷
۱۰.    مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه تاريخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تحويل به دبيرخانه حراست و امورمحرمانه شرکت به نشاني: آذربايجان غربی، اروميه، بلوار شهيد باهنر، دبيرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربايجان غربي
۱۱.    مهلت زمانی ارائه پيشنهاد قيمت: ساعت ۹ صبح روزدو شنبه تاريخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷
۱۲.    زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه تاريخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷
۱۳.    محل بازگشايی پيشنهادات: سالن اجتماعات شركت آب منطقه ای آذربايجان غربي
۱۴.    اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف): شماره تلفن تماس:۰۴۴۳۱۹۸۷۳۱۱
*توضيح اينکه اصل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار بايستی در مهلت مقرر به دبيرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت (الف) ارائه شود و تصوير آن نيز در سايت تدارکات الکترونيکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کليه محتويات پاکت (ب) و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گذار و همچنين پاکت (ج) بايستی در سايت تدارکات الکترونيکی دولت بارگذاری شود. توجه شود که عودت اسناد درقالب سی دی و يا به صورت فيزيکی مورد قبول نمی باشد و همچنين چنانچه مناقصه گران، اسناد مناقصه را به طريقی غير از سايت مذکور تهيه نمايند و نام آنها به عنوان خريدار در سايت مذکور ثبت نشده باشد، به قيمت پيشنهادی ترتيب اثر داده نخواهد شد. شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت، مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پيشنهاد به صورت مذکور، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱۵.    چنانچه تعداد پيشنهادات واصله کمتر از سه پيشنهاد باشد، مناقصه تجديد خواهد شد.
۱۶.    آدرس و تلفن اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس-۰۲۱۴۱۹۳۴دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸۵۱۹۳۷۶
شرکت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی
برچسب ها: شرکت آب
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نیازمندیها