سر خط خبر ها
خبرنگار پول نیوز به بهانه حادثه برج‌های دوقلوی متروپل آبادان بررسی کرد؛
کد خبر: ۳۷۷۴۲۵
۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
0
صنعت بیمه در همه جوامع پشتوانه‌ای برای مردم در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی است، اما کدام شرکت بیمه برج دو قلو متروپل آبادان را با بی توجهی به اخطار‌ها و تذکر‌ها تحت پوشش خود قرار داده است؟
به بهانه حادثه برج‌های دوقلوی متروپل آبادان
دوره میانة تاریخ ایران حوادث و بلایای طبیعی بسیاری را در جابه جـای جغرافیـای خـود تجربه کرده است. با مطالعه و بررسی در متون و منابع تـاریخی ایـن دوره در مـی یـابیم کـه تعدادی از این بلایا بیشتر از همه به وقوع پیوسته و در نتیجه زندگی اجتماعی را با مصائب و دشواری‌های بسیاری مواجه کرده است.

زلزله از زمره پرمخاطره‌ترین و شوم‌ترین بلایای طبیعی به شمار میرود که مـیتوانـد در یک کشور رخ دهد. سرزمین ایران به علت موقعیـت جغرافیـایی، قرارگـرفتن در مسـیر گسل‌ها و نوار زلزله خیز دنیا، فشار فزاینده و در عین حال دائمـی صـفحه عربسـتان بـه سمت ایران همواره یکی از نا آرام‌ترین و پرتکاپو‌ترین و در نتیجه از مناطق پرزلزلة جهان محسوب میشده و زلزله‌های مهیبی را در طـی تـاریخ خـود ثبـت کرده است.

پدیده خشکسالی ناشی از نیامدن باران و نزولات جوی است ایران به لحاظ جغرافیایی و با توجه به قرارگرفتن در بین دو رشته کوه البرز و زاگرس، که مانع از ورود باد‌های مرطوب دریای خزر و مدیترانه به بخش مرکزی آن میشود، سرزمین گرم و خشک به شمار میآیـد؛ لذا کم آبی و نبود نزولات جوی بخش وسیعی از آن را به کویر مبدل کـرده و بـا توجـه بـه خشک شدن رودها، قنوات و چاه ها، پدیدة خشکسالی امری بسیار متداول و در عین حـال رنج آور برای مردم این سرزمین در طی تاریخ بوده است.

سیل از جملة بلایای طبیعی به شمار میرود که می‌تواند در هر نقطـه‌ای از سـواحل و کوهستان یا در سرزمین خشک و نیمه بیابانی اتفاق بیفتد. پرداخت به این بلایای طبیعی، هر چند اندک و پراکنده، مورد توجه دولت بـوده است. گزارش‌های آنان حکایت از آن دارد که بـارش هـای سـنگین یـا بالاآمـدن آب رودخانه‌ها موجب وقوع سیل میشده است.

بلایا و حوادث طبیعی در هر مقطعی از تاریخ میانه ایران که به وقوع می پیوست، بی تردیـد مجموعه‌ای از نتایج و پیامـدهای مخـرب و زیـان بـار را در ابعـاد و زمینـه هـای مختلـف اقتصادی، اجتماعی، و حتی سیاسی برجای مـی نهـاد.

در ایـن میـان تاثیر اقتصـادی و اجتماعی آن امر محسوس تری نسبت به پیامد‌های دیگر بود. علت این مسئله نیـز در ایـن امر نهفته بود که مردم و زندگی آنان تحت تأثیر مستقیم آن قرار داشته است.

بلایای طبیعی چنانچه پیشتر اشاره شد، آسیب‌ها و نتایج تلخ بسیاری را برای مردم در پی داشت. در درجة نخست و حتی قبل از خسارات مـالی، بایسـتی بـه تهدیـد مسـتقیم جـان انسان ها، به منزله مهمترین و محسوس‌ترین پیامد آن، اشاره کرد. لـذا بـی علـت نیسـت کـه همواره از این پیامد به منزله معیار سنجش میزان اهمیت و عظمت حوادث و بلایای طبیعـی استفاده می‌شده است.

البته از همان آغاز بایستی خاطرنشان کرد که میزان تلفات انسـانی حـوادث یـا بلایـای طبیعی به یک اندازه و به یک شکل نبوده است. بعضی از این مرگ و میر‌ها مستقیماً ناشی از خود بلایا بود؛ بدین صورت که با خرابی و ویرانی ساختمان‌ها یا فرو رفتن زمین در پی زلزله برخی نیز غیر مستقیم و بر اثر نتایج و پیامـدهای بلایـای طبیعـی اتفاق می‌افتاد. کمبود مواد غذایی، شیوع بیماری ها، فقدان امکانات در رساندن کمک هـای اولیـه، و گـاهی بی توجهی حاکمان و ضعف و نا کار آمدیشان موجب مر گ و میر انسـانی مـی شـد. در هـر صورت، بلایای طبیعی با توجه به تلفات بالای انسانی آن خـود موجـب کـاهش جمعیـت شهر‌ها و روستا‌ها و در نهایت کاهش نیروی مولد و رکود اقتصادی می‌شد.

از آنجایی که محیط زندگی ما سرشار از ریسک است، شرکت‌های بیمه کاری که می‌کنند این است که در صورت وقوع رویداد زیانبار ناشی از ریسک، زیان مالی وارده را جبران می‌کنند، لذا بیمه ابزاری برای جبران مالی زیان یا خسارت وارده است. در ایران اکثر شرکت‌های بیمه، زیان‌های روحی، روانی، اجتماعی و بطور کلی خسارات غیرقابل جبران نظیر خسارات ناشی از جنگ و شورش، انفجار‌های هسته ای، یا خسارات عمدی را جبران نمی‌کنند. بر این اساس شرکت بیمه صرفا زیان‌های قابل تبدیل به پول، قابل اندازه گیری برحسب ریال و غیرعمد را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار پول نیوز، صنعت بیمه به عنوان پشتوانه‌ای برای کشور و مردم جامعه فعالیت می‌کند و باعث می‌شود در شرایط بحرانی مردم کمتر دچار خسران شوند. با این حال بخشی از مردم اعتقادی به صنعت بیمه ندارند و خود را در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیمه نمی‌کنند. در کشور ما جز بیمه شخص ثالث که اجباری محسوب می‌شود بسیاری از مردم حتی رشته‌های دیگری از این صنعت را نمی‌شناسند و شاید هم مشکل اصلی آن ریشه در اقتصاد و میزان درآمد‌های مردم دارد، اما با این حال مردم، شناخت و توانایی خرید بیمه نامه جدیدی را در کشور ندارند و همین موضوع باعث می‌شود از کشور‌های دیگر عقب مانده و ضریب نفوذ بیمه در کشور تغییری نکند.

ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشور‌های شاخص و حتی متوسط جهانی در صنعت بیمه، رقم قابل توجهی است. ضریب نفوذ بیمه در هلند به جز سال ۲۰۱۷ که به رقم ۹.۶ درصد رسیده است، پیوسته بیش از ۱۰ درصد بوده و این ضریب در آمریکا نیز در مرز ۸ درصد در نوسان است. همچنین متوسط ضریب نفوذ بیمه در جهان نیز در سال‌های اخیر در حدود ۷ درصد بوده است، اما ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال‌های مورد بررسی اگرچه با افزایش ۲ برابری مواجه شده، اما همچنان پایین است.

حادثه ساختمان متروپل یا همان برج‌های دوقلوی متروپل به قدری دل هموطنان ما را به درد آورد که از همان ساعات اولیه، همگان برای امداد و نجات کمر همت بستند.
 
به بهانه حادثه برج‌های دوقلوی متروپل آبادان
 
نوع بیمه برج‌های دوقلوی متروپل چه بود؟ کدام شرکت بیمه این برج و قلو را تحت پوشش خود قرار داده است؟

حدودا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر بود که این حادثه رخ داد. حادثه‌ای که بلافاصله رئیس‌جمهوری که در سفر عمان به سر می‌برد، به معاون اول خود دستور داد ضمن اعزام گروه‌های امدادونجات سازمان آتش‌نشانی تهران برای امداد به آسیب‌دیدگان، تمامی امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی فوری به سانحه به کار گیرد. حادثه‌ای که به استناد خبر خبرگزاری مهر به نقل از وزیر کشور، جان ۲۸ نفر از هموطنان ما را گرفت.

متروپل یک برج ۱۰ طبقه دوقلو بود که توسط یک هلدینگ ساختمان‌سازی در محله امیری آبادان ساخته شده است. متروپل نه مثل پلاسکوی تهران یک ساختمان قدیمی بود که فرسودگی، عامل فروریختن آن باشد و نه غیرقانونی ساخته شده بود که فروریختن آن را بتوان به عوامل غیرسازه‌ای ربط داد.

هلدینگ عبدالباقی، مالک و سازنده این برج‌ها با مدیریت حسین عبدالباقی است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از ساخت‌وساز‌های اطراف اروند را مدیریت می‌کند. سایت این هلدینگ، مدعی‌ست که نزدیک به ۷۰ سال سابقه در حوزه ساخت و ساز شهر آبادان دارد. همچنین در این سایت می‌توان به وضوح دید که بخش عمده‌ای از ساخت‌وساز‌های تجاری آبادان توسط تیم عبدالباقی انجام شده یا در دست انجام است.
 
به بهانه حادثه برج‌های دوقلوی متروپل آبادان

ساختمان یا همان برج‌های دوقلوی متروپل دارای نواقص عمده بوده است. همانطور که همه دیده و یا خوانده اید و اخیرا فیلمی از یک خبرنگار منتشر شد که حدود یک سال پیش پایه‌های این سازه عظیم ساختمانی را کج و سست نشان داده و معترض چگونگی دریافت جواز از شهرداری شده است. سازمان نظام مهندسی نیز اعلام کرده که این هشدار را داده بودند و مالک ساختمان قول داده بوده که این نواقص را برطرف کند، اما چگونه از شهرداری جواز ساخت دریافت کرده است این خود جای سوال دارد.
 
نامه‌های سازمان مهندس ناظر اول در سال ۹۹، گزارش اخطار ناظر دوم، گزارش و اخطار سازمان نظام مهندسی در آبادان و همچنین نامه موافقت شهرداری با ساخت این ساختمان عظیم این روز‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود. اسنادی که نشان‌دهنده فقط یک موضوع است؛ رانت و فساد.‌ای کاش مسئولینی که در رانت و فساد غوطه‌ور شدند و مسبب این گونه حوادث می‌شوند، کمر همت مسئولیت را پیش‌تر می‌بستند تا شاهد مرگ عزیزان و هموطنان خود در مواردی که می‌توان جلوگیری کرد، نباشیم.
 
به بهانه حادثه برج‌های دوقلوی متروپل آبادان

دیروز شرکت بیمه معلم اعلام کرده است که ساختمان متروپل آبادان تحت پوشش بیمه‌ای این شرکت قرار داشته است و کارشناسان این شرکت از همان ساعات اولیه حادثه به محل اعزام شده و در حال بررسی ابعاد و ارزیابی خسارات هستند.

با توجه به اینکه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی برج متروپل آبادان تحت پوشش این شرکت بیمه است، کارشناسان این شرکت بیمه‌ای از همان ساعات اولیه این حادثه دلخراش در محل حضور یافتند و اقدام لازم جهت ارزیابی و برآورد خسارت به عمل آمد. بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی این برج تحت پوشش این شرکت می‌باشد، ولی چون هنوز تکلیف میزان خسارت مشخص نشده آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست.

اما سوال اینجاست که شرکت‌های بیمه‌ای تا چه میزان می‌توانند در جلوگیری از حوادث این چنینی نقش داشته باشند؟

حوادثی از قبیل پلاسکو به دلیل عمر بالا و فرسودگی ساختمان که شرکت‌های بیمه دیگر نباید آن‌ها را تحت پوشش قرار دهند، تا مجبور به انجام دستورالعمل‌های نوسازی شوند. حادثه متروپل یک ساختمان فرسوده با عمر بالا نبود، بلکه یک سازه عظیم بود که مجوز ساخت گرفت. در حالی که به گفته شاهدان عینی، به دلیل خاک نرم، این خیابان و این محله گنجایش چنین ساختمانی را نداشت.

این ساختمان را بیمه مسئولیت کارفرما شده یعنی بیمه‌ای که در قبال کارکنان ساختمانی است. آیا این بیمه فقط موظف و مکلف به پرداخت هزینه‌های ساختمانی و حوادث کارکنان و کارگران ساختمان‌سازی است یا مصدومان، مجروحان و فوت‌شدگان را هم تحت پوشش قرار می‌دهد؟
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: