مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی:
کد خبر: ۳۸۲۵۸۹
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰
0
مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به قضیه طلاق‌های صوری در سازمان‌های بیمه‌گری همچون تامین‌اجتماعی، گفت: در واقع دو نوع آفت ناشی از طلاق و ازدواج‌های صوری گریبان صندوق‌های اجتماعی را گرفته است که باید مدیریت شود.
طلاق‌های صوری چالشی برای سازمان‌های بیمه‌گر
محمدعلی جنانی اظهار داشت: براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون حمایت از خانواده یکی از تبعات نامساعد این قانون که از سال ۹۱ یا ۹۲ تصویب شد این بود که به فرزندان اناث که شغل و شوهر ندارند اجازه داده است که این افراد بتوانند از مستمری والدین خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: طبیعتا این کار تبعات زیاد اجتماعی و اثرات مخرب و سوء دارد به این شکل که ۲ زوجی که سال‌ها با هم زندگی مسالمت‌آمیز داشتند در قالب طلاق‌های صوری از هم جدا می‌شوند که همین مساله مشکلات جدی برای سازمان‌های بیمه‌گر به همراه دارد.

جنانی ادامه داد: طلاق‌های صوری به این شکل است که با توجه به اینکه یک زوج سال‌ها با هم زندگی کرده‌اند، برای اینکه من غیر حق از این قانون سوءاستفاده کرده باشند برای همین موضوع به شکل تصنعی و صوری از هم طلاق می‌گیرند و در واقع به شکل صیغه ۹۹ ساله و یا به هر شکلی دیگری باز هم با هم زندگی می‌کنند.

مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: این قانون تبعات زیادی دارد به این شکل که پس از اینکه این زوج از هم جدا شوند اگر زوج فوت کند در مساله ارث دچار چالش می‌شوند و درگیری اجتماعی رخ می‌دهد و یا فرد وقتی که از این ازدواج رها شود به طور قطع می‌تواند ازدواج دیگری داشته باشد و کانون زندگی آن‌ها از هم پاشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: بخاطر طلاق‌های صوری، مشکلات حقوقی و بسیاری زیادی در واقع در استحکام خانواده رخ خواهد داد و بنیان خانواده از بین می‌رود با این کار بجای اینکه مشکلی را حل کنیم مشکلات دیگری به آن اضافه می‌کنیم.

ضرر صندوق‌های بیمه‌ای از طلاق‌های صوری

این کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی اضافه کرد: بخاطر این موضوع صندوق‌های بیمه‌ای همچون تامین اجتماعی به شدت از این قضیه متضرر می‌شوند و در واقع کرامت خانواده زیر سوال می‌رود و باید در این زمینه فکر اساسی کرد و مضافا اینکه در این زمینه به هر حالی بانوان دوشاش مردان در حال کار و فعالیت هستند.

جنانی ادامه داد: باید در بحث طلاق‌های صوری یک نوع نگرش دیگری نسبت به آن اعمال شود و اینطور نباشد که هرکسی بخواهد طلاق صوری و تصنعی بگیرد از مستمری پدر استفاده کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از طلاق‌های صوری موجود است، اضافه کرد: آمار طلاق‌های صوری در دسترس نیست، اما دامنه آن زیاد است و شدت و ضعف دارد به گونه‌ای که در برخی استان‌های کشور آمار این گونه طلاق‌ها بالاست به طوری که در گذشته به عنوان یک چالش جدی تبدیل شده بود.

وی ادامه داد: برای کشف و رصد این افراد حربه‌ای وجود ندارد تا بتوان این افراد را شناسایی و رصد کرد، زیرا بیشتر از حربه‌های سنتی و بازرسی استفاده می‌شود که با شرایط کشور منافات دارد.

قانون درباره استفاده از مستمری بازماندگان چه می‌گوید؟

به گزارش ایرنا، براساس ماده ۸۳ قانون بیمه تامین اجتماعی سهم مستمری هریک از بازماندگان بیمه شده متوفی اینگونه است که میزان مستمری همسر بیمـه شـده متـوفی معـادل ۵۰ درصـد مسـتمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده دارای چند همسر دایـم باشد مستمری به تساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

همچنین میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که پدر و مـادر را از دسـت داده باشـد مستمری او ۲ برابر میزان یادشده خواهد بود، میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی معادل ۲۵ مسـتمری استحقاقی بیمه شده است ومجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند.

براساس این قانون هرگاه مجموع مسـتمری از ایـن میزان تجاوز کند سهم هریک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی ازمستمری بگیران فوت شود یـا فاقـد شـرایط اسـتحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی یادشده در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمـه شـده از صددرصـد مسـتمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

نوه دختر هم حقوق پدربزرگ را می‌گیرد

مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اکنون که باید موضوع طلاق‌های صوری تعدیل شود متاسفانه بحث نوه هم مطرح شده است که دامنه این قضیه را عمیق‌تر می‌کند و زمینه سوءاستفاده جامعه را از صندوق‌های بیمه‌ای بیشتر فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بحث ازدواج‌های صوری هم یک موضوع و چالش جدی است که هم دامنگیر سازمان تامین اجتماعی و هم صندوق‌های دیگر شده است که به این شکل که فرد مستمری‌بگیر که در بستر بیماری است، یک دختر جوان را به عقد این مستمری‌بگیر درمی‌آورند تا حقوق مستمری فرد از بین نرود و این هم معضل و چالشی جدی است که باید مدیریت شود.

جنانی ادامه داد: این دو موضوع ازدواج و طلاق‌های صوری آفت‌هایی است که اگر مدیریت شود می‌تواند از ضرر و زیان به صندوق‌های بیمه‌گر جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز بجای اینکه موضوع فرزندان اناث را مدیریت یا تعدیل کنند و به گونه‌ای فعالیت شود که تبعات آن کمتر شود، موضوع عمیق‌تر شد و دامنه این موضوع را به نوه‌ها هم تسری داده‌اند.

این کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی افزود: براساس قوانین موجود تاکنون فرزندان اناث مستمری‌بگیران از این قانون استفاده می‌کردند، اما اکنون نوه‌ها هم می‌توانند از این مستمری استفاده کنند و نوه‌های اناث هم امکان بهره‌مندی از این مزیت را دارند و اگر پدربزرگ یک اناثی فوت کرده و این دختر مطلقه باشد می‌تواند از این خدمات مستمری استفاده کند.

قوانین مستمری بازماندگان نیازمند بازنگری است

مدیرکل سابق امور مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید این قانون مربوط به مستمری بازماندگان مورد بازنگری قرار گیرد و نباید به این شکل بدون مدیریت و برنامه‌ریزی اینگونه قوانین سازمان را متضرر کند.

وی اظهار داشت: بجای اینکه یک قانون یک مشکلی را در سازمان‌های بیمه‌گر حل کند، اما اینگونه صندوق‌های بیمه‌ای را با مشکل مواجه می‌کنند.

جنانی در عین حال ادامه داد: موافق این مساله هستیم که دختری که شغل و شوهر ندارد بتواند تحت حضانت باشد، ولی اینکه به گونه‌ای طراحی شود که زمینه سوءاستفاده فراهم شود درست نیست، زیرا باعث می‌شود کانون گرم خانواده‌ها از هم پاشیده شود و مسیر قانون به سمت من غیرحق سوق داده شود و زن و شوهری که سال‌ها کنار هم زندگی کرده‌اند بخاطر بهره‌گیری از مستمری پدر، این دو از هم جدا شوند و این با روح قانون منافات دارد و باید قانونی را ایجاد کنیم که روح اجرایی داشته باشد.

قانون استفاده نوه دختر از مستمری پدربزرگ

براساس صدوررأی وحدت رویه در مورد برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث دیوان عدالت اداری و به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قـانون اجـازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث، حقوق وظیفـه سهم فرزنـدان و همه نـوادگان اناث، مشمولان قانون استخدام نیروی مسلح وقانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت همه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است و با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

براساس این قانون، نوادگان اناث مطلق مشمولان قانون تأمین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولان قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده‌اند مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولان قانون تأمین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار هستند وجود ندارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: