April 2024 23 / سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
کد خبر: ۳۸۷۲۳۴
۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۰
0
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های واجد شرایط برای انجام موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به منظور شناسایی شرکت‌ها یا موسسات توانمند و واجد صلاحیت واگذار نماید.

موضوع:

شرح مختصر کار:

انجام هر گونه بازرسی و آزمایش‌های لازم حین ساخت و بازرسی نهایی جهت تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور بر اساس شرح خدمات و مشخصات فنی برای پروژه‌های مختلف زیر مجموعه طرح جامع مدیریت آب و باطله در نقاط مختلف کشور

- مدت اجرا: ۳۶ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد.
- محل انجام کار: در محل ساخت تجهیزات در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور همچنین در محل نصب تجهیزات و مصرف مصالح (محل اجرای پروژه ها)
- پیش پرداخت: ۴ درصد از مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی.

 • شرایط متقاضـی:
 • الف) شرایط لازم برای حضور در مناقصه

  - داشتن شخصیت حقوقی.
  - مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه
  - دارا بودن پایه ۳ جهت انجام خدمات بازرسی فنی از سازمان برنامه و بودجه کشور با تاریخ اعتبار و داشتن ظرفیت خالی برای پذیرش کار (صاحب صلاحیت در انجام خدمات بازرسی فنی و انجام آزمایش‌های لازم)


  ب- شرایط مورد نیاز برای شرکت در فرایند ارزیابی

  - داشتن تجربه (سابقه اجرایی) و دانش در زمینه موضوع مناقصه
  - داشتن حسن سابقه در کار‌های قبلی (رضایتنامه از کارفرمایان قبلی و هرگونه مدرک نشانگر حسن سابقه در کار‌های قبلی)
  - توانایی ارائه اطلاعات مربوط به توان مالی در ۵ سال گذشته
  - توانایی ارائه مستندات مربوط به کفایت کارکنان کلیدی
  - داشتن توان و دانش راهبری و مدیریت پروژه
  - توانایی ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه معادل ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)
  تذکر مهم:

  - مناقصه گران برای حضور در فرآیند ارزیابی این مناقصه باید شرایط لازم در بخش الف بند ۵ (شرایط متقاضی) را دارا باشند و مدارک مؤید آن را در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران (در بخش آپلود اسناد و مستندات) بارگذاری نمایند و در صورت عدم بارگذاری و یا بارگذاری ناقص مدارک مورد نیاز برای احراز شرایط در بخش الف بند ۵ (شرایط متقاضی)، کارفرما می‌تواند نام متقاضی را از فرآیند ارزیابی مندرج در بخش ب بند ۵ (شرایط متقاضی) حذف نماید.

  متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند " ۵" بوده و آمادگی اجرای کار را دارند، می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز کاری پس از تاریخ درج آگهی (نوبت دوم) در روزنامه‌های سراسری، آمادگی خود را از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com با انجام مراحل ذیل اعلام نمایند:

  - انجام فرایند ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور (شرکت‌هایی که پیش از این در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران ثبت نام کرده اند نیاز به انجام این مرحله ندارند)


- ورود به پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران و ثبت درخواست شرکت در مناقصه


ج - بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح ذیل:

- ارائه فایل اکسل تکمیل شده مندرج در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران به همراه مستندات تکمیلی به شرح ذیل:


-۱- تصویر مستندات مربوط به فرم شماره ۱ (اطلاعات متقاضی شرکت در مناقصه) فایل اکسل، شامل موارد ذیل:


-۱-۱- اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز


-۱-۲-گواهینامه صلاحیت بازرسی از سازمان برنامه و بودجه با تاریخ اعتبار و داشتن ظرفیت خالی برای پذیرش کار


-۱-۳-توانایی ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه معادل ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)


-۱-۴-گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت


-۲- تصویر مستندات تجربه-سابقه اجرایی و دانش در زمینه موضوع مناقصه مربوط به فرم شماره ۲ فایل اکسل (اطلاعات قرارداد‌های مشابه و غیر مشابه متقاضی در ۱۰ سال گذشته) (۳۲ امتیاز)


-۳- تصویر حسن سابقه در کار‌های قبلی مطابق فرمت فرم شماره ۳ فایل اکسل (ارزیابی عملکرد متقاضی در کار‌های قبلی در ۱۰ سال گذشته) (۲۸ امتیاز)


-۴- تصویر مستندات توان مالی در ۵ سال گذشته مطابق با فرم شماره ۴ فایل اکسل (۱۵ امتیاز)


-۵- تصویر مستندات مربوط به کفایت کارکنان کلیدی مطابق با توضیحات مندرج در فرم شماره ۵ فایل اکسل (۲۰ امتیاز)


-۶- تصویر مستندات مربوط به توان و دانش راهبری و مدیریت پروژه مطابق با توضیحات مندرج در فرم شماره ۶ فایل اکسل (۵ امتیاز)


توضیح:

ارزیابی و سنجش توان و صلاحیت شرکت‌ها بر اساس شاخص‌ها و پارامتر‌های مندرج در این آگهی و فرم‌های پیوست صورت خواهد گرفت؛ لذا لازم است شرکت‌های متقاضی ضمن ورود اطلاعات دقیق در فرمت اکسل فایل پیوست، تصویر فرم‌های تکمیل شده با مهر و امضای مجاز به همراه کلیه مدارک و مستندات مثبته را در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران بارگذاری نمایند.


کلیه متقاضیان جهت بارگذاری مدارک مورد نیاز در بند (ج) آگهی مناقصه بایستی، با مراجعه به پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com و ورود با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود به بخش (بارگذاری اسناد و مستندات) مراجعه نمایند. (توجه فرمایید با یک بار آپلود مستندات (در فیلد مربوطه به هر معیار) در این بخش جهت شرکت در مناقصات بعدی نیازی به بارگذاری مجدد مدارک نمی‌باشد).


لازم به ذکر است جهت تایید بارگذاری یا عدم بارگذاری مدارک (در بخش آپلود اسناد و مستندات) مناقصه گران موظف می‌باشند به بخش فرم ارزیابی هر مناقصه رجوع کرده و گزینه تایید ارسال یا عدم ارسال مدارک را انتخاب نمایند و در پایان با استفاده از گزینه ارسال فرم ارزیابی اقدام به ارسال نهایی مدارک نمایند.

(در ضمن در فرم ارزیابی مناقصه نیازی به آپلود مدارک نمی‌باشد و فقط انتخاب گزینه تایید یا عدم تایید ارسال مدارک از طریق صفحه آپلود اسناد و مستندات کافی می‌باشد)

تصویر هر مدرک بایستی در قسمت مشخص شده برای آن در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران بارگذاری شود (بر اساس دسته بندی فوق) و در صورت عدم بارگذاری، نقص و یا بارگذاری تصویر مدرک در قسمت‌های نامرتبط، آن مدرک مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدیهی است امتیاز آن نیز برای متقاضی منظور نخواهد شد.


ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و اسناد مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌گردد.


اطلاع رسانی در خصوص تمدید مدت زمان آگهی مناقصه، صرفاً از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com صورت می‌پذیرد.


پس از اتمام مدت زمان آگهی درج شده در پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران، ویرایش مدارک بارگذاری شده توسط مناقصه گران مورد قبول نمی‌باشد؛ و مدرک ویرایش شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدیهی است امتیاز آن نیز برای متقاضی منظور نخواهد شد.
توجه:

- شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت یا کنسرسیوم به هیچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمی‌باشند.


- چنانچه مدارک توسط شرکت‌های متقاضی پس از موعد مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت


- کلیه هزینه‌های درج آگهی‌های مربوط به این مناقصه در وب سایت‌ها و روزنامه‌های سراسری و استانی پس از استعلام از امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران به عهده برنده مناقصه می‌باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات بازرس فنی کسر خواهد شد.


درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر شمــاره تلفن ۳۴۳۰۳۴۰۵ -۰۳۴ جهــت پاسخگویی به سوالات احتمالی در خصوص موارد فنی و حقوقی مندرج در متن آگهی و همچنین شماره تلفن‌های ۳۴۳۰۳۴۲۱-۰۳۴ و ۸۲۱۳۸۰۷۸-۰۲۱ و ۳۴۳۰۳۴۱۷-۰۳۴ جهــت پاسخگویی به سوالات احتمالی در خصوص دسترسی به سامانه درگاه و بارگذاری مدارک درخواستی ارائه می‌گردد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: