کد خبر: ۳۸۷۲۹۳
۱۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰
0
ابزارهای نوین تامین مالی بانک صادرات ایران در خدمت تولید و اشتغال مردم کشور است.

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از توسعه آبادانی

نقش زیرساخت‌ها در هدایت و سرعت توسعه اقتصادی یک کشور غیرقابل انکار است. همانطور که پایه و اساس در یک ساختمان مهم است، جایگاه زیرساخت و همچنین قابلیت اطمینان به آن برای توسعه همه کشور‌ها اهمیت دارد. بدیهی است که رشد اقتصادی یک کشور با توسعه زیرساخت‌های آن ارتباط تنگاتنگ دارد. یکپایه زیربنایی دقیق، کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت است و به عنوان یک آهنربا برای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در یک دولت عمل کرده و درنتیجه به عنوان یک مزیت رقابتی تلقی می‌شود. دسترسی به زیرساخت‌های کافی و کارآمد نه تنها باعث پیشرفت صنعتی شدن می‌شود بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز بهبود می‌بخشد.

ایجاد حداکثر ارزش افزوده برای بخش‌های مولد کشور از رسالت‌های مهم نظام بانکی است که این مهم در بانک صادرات ایران با طراحی محصولات و خدمات جدید دنبال می‌شودو جزو اولویت‌های اصلی بانک است.


ایران از نظر جغرافیایی دارای مزیت استراتژیک و ترانزیتی است و با عضویت در برخی سازمان‌های بین المللی از جمله شانگ‌های و ... و همچنین تجارت بین المللی گسترده با کشور‌های همسایه و دارای منابع بسیار غنی و اینکه از نظر سرمایه گذاری امن‌ترین کشور منطقه و یکی از اقتصاد‌های بزرگ در خاور میانه است و علاوه بر این که نیروی کار جوان و تحصیل کرده دارد و با به روز کردن سیستم‌های بانکی و ایجاد شرایط مناسب برای تبادل با سیستم بانکداری بین المللی است.
سیستم بانکی ایران شامل ۳۳ بانک، شامل ۹ بانک دولتی، ۲۰ بانک خصوصی و ۴ موسسه اعتباری است که خود را با پیش نیاز‌های نظام بانکی جهانی سازگار و همراه ساخته است. بعلاوه بورس ایران نیز که سهم عمده آن را صنایع پتروشیمی، پالایشی، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند طی سال‌های اخیر رشد مناسبی را تجربه کرده و در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

یکی از نیاز‌های اولیۀانسانی که با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دامنۀ گسـترده تـری پیـدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می‌آید، مسئلۀحمل و نقـل اسـت. بخـش حمل ونقل از بخش‌های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قـرار دادن فراینـد توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحـول مـی شـود.

اگر فعالیت‌های اقتصادی را شامل تولید، توزیع و مصرف در نظر بگیریم، افـراد جامعـه به منابع طبیعی برای پاسخ به نیاز‌های خود وابسـته هسـتند کـه بـه دلیـل تفـاوت در محـل و استاندارد‌های متفاوت در جامعه برای زندگی، نیاز مبرم به حمل و نقل منابع از یـک جامعـه به جامعۀدیگر احساس می‌شود. این منابع می‌تواند از مواد طبیعی تا دانش و مهارت برای استفاده و پاسخ به نیاز‌ها را دربربگیرد.


از همین روبه طور کلی اقتصـاددانان فعالیـت هـای حمل و نقـل را از جملـه فعالیـت هـای اساسـی و زیربنـایی رشـد اقتصـادی و لازمـه تحـول اقتصادی جامعه به حساب می‌آورند. حمل ونقل مـی توانـد عـلاوه بـر ایجـاد امکانـات بـرای توزیع صحیح و سریع تولیدات داخلی کشور، زمینۀافـزایش تولیـدات را فـراهم کنـد؛ در شرایط کنونی چنین به نظر می‌رسد که در هر کشوری بـا هـر وضـعیت اقتصـادی، تولیـد و حمل ونقل لازم و ملزوم یکدیگرند از بعد بین المللی نیز حمل و نقل می‌تواند کوشش ملـی در مسیر دستیابی به تولیدات مناسب و افزایش صادرات را با موفقیت قرین سازد.

کشورما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و راهبردی آن و نیز به لحاظ وجود خطوط مختلف فرعی و اصلی راه آهن، ارتباط با آب‌های آزاد واتصال شرق بـه غـرب، امکانـات بالقوه‌ای را برای تمرکز برروی بخش حمل و نقل و افزایش درآمد‌های ترانزیتی ناشـی از جابه جایی بار و مسافر دارد.

آمـار نشـان مـی دهـدکـه کشـور مـا از نظـر امکانات وزیر ساخت‌ها وضعیت نسبتا خوبی دارد؛ حال آنکـه میـزان بهـره گیـری و بهـره برداری از این زیرساخت‌ها مناسب نبوده است وجایگاه مطلوبی ندارد.


سید ضیاء ایمانی در جریان بازدید از استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر تامین مالی زیر ساخت‌های بازرگانی افزود: بانک صادرات ایران سهم برجسته‌ای در تامین مالی زیرساخت‌های اقتصادی کشور داشته و با استفاده از طرح‌های نوین و ابزار‌های متنوع برای تامین مالی بنگاه‌ها و ارائه خدمات بانکداری در سطح خرد و کلان از تولید و اشتغال در سطح استان‌های مختلف کشور حمایت خواهد کرد.


حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

بانک صادرات ایران سال جاری را با عمل به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین آغاز کرد. بر این اساس، برنامه‌های خود را در سال ۱۴۰۱ با شتابی بیشتر از سال‌های قبل بر مبنای تأمین مالی و توسعه تولید دانش‌بنیان قرار داده و برای افزایش سهم این حوزه راهبردی از تولید ناخالص ملی، پرداخت تسهیلات به صنایع اشتغال‌آفرین کشور، گام‌های اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.

بانک صادرات ایران از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۳۵۳ فقره به مبلغ ۱۰۶هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال تسهیلات دانش بنیان پرداخت کرده است.

پرداخت تسهیلات خرد، آسان و وام‌های اشتغالزایی

به گفته مدیرعامل بانک صادرات ایران، این بانک آمادگی دارد تا در اجرای شعار سال، از تولیدات دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حمایت کند او در این مسیر یکی از وظایف و رسالت‌های اصلی بانک صادرات را اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی از طریق طراحی محصولات جدید و جذب منابع با سرعت بخشیدن در روند تسهیلات‌دهی به مردم را عنوان کرده است.

بانک صادرات ایران در راستای اقدامات حمایتی خود از اقشار آسیب‌پذیر، تولید، اشتغال و کمک مالی به فعالیت مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی، پرداخت تسهیلات خرد و آسان را به سرعت در دستور کار خود قرار داده به نحوی که عملکرد بانک صادرات ایران در دوره زمانی یکساله از شهریور ۱۴۰۰ تا ابتدای شهریورماه سال جاری در زمینه مسئولیت اجتماعی نشان از اهمیت داشتن این حوزه برای مدیران این بانک دارد.

حمایت‌های بانک صادرات ایران از تولیدی‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی از تابستان گذشته تا امسال چشمگیر بوده و نشان از اهمیت موضوع اشتغال و تولید برای این بانک دارد. این بانک در دوره مذکور و در بحث وام‌های اشتغالزایی تعداد ۱۷ هزار و ۹۰۰ فقره به مبلغ ۱۷هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به همراه تعداد ۱۴۴هزار فقره به مبلغ یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی تسهیلات، پرداخت کرده است.

همچنین در زمینه حمایت از قانون جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات آسان، این بانک از شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ در زمینه تسهیلات فرزندآوری بیش از ۳۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال و تعداد بیش از ۱۱۴ فقره تسهیلات ازدواج بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد ریال وام تکلیفی پرداخت نموده است.

بانک صادرات ایران در بازه زمانی عنوان شده ۴۴۰ هزار فقره به مبلغ ۳۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد به آحاد مردم جامعه در کنار ۱۲۰ هزار فقره به مبلغ ۲۶هزار و ۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات آسان در قالب پرداخت وام‌های بدون ضامن به شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی پرداخت کرده است.

اهمیت درمان بیماری و نیاز خانواده‌های بیماران خصوصا بیماران خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. نیاز‌های مالی درمان برخی از بیماری‌ها کمرشکن و غیرقابل توصیف است. درک این موضوع از سوی مدیران بانک صادرات سبب شده تا با پرداخت ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات درمان بیماری، مرهمی بر درمان این بیماران و خانواده‌های آن‌ها باشند.

تسهیلات حمایتی بانک صادرات برای توسعه آبادانی

بانک صادرات ایران برای حمایت از توسعه آبادانی در کشور از ابتدای شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و شهری به مبلغ ۱۰ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

در مبحث تسهیلات اعطایی برای حمایت از آبادانی کشور می‌توان به همکاری بانک صادرات با وزارت راه و مبحث بازسازی حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد. بانک صادرات از محل آورده راهداری وزارت راه، تسهیلاتی را برای بازسازی حمل‌ونقل جاده‌ای در اختیار آن‌ها قرار داد که کمک شایانی به بازسازی حمل و نقل جاده‌ای نمود.

لازم به یادآوری است که بانک صادرات ایران در راستای اقدامات حمایتی و تامین مالی برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی نیز ۶۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال در مدت زمان یکساله از شهریورماه ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت کرده است.

اقدامات بانک صادرات در جهت افزایش سودآوری

بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک‌های محوری در شبکه بانکی کشور شناخته می‌شود که این امر موجب شده بخش‌های مختلف اجرایی در کشور انتظارات زیادی از این بانک داشته باشند، دولت و مجلس به این بانک نگاه ویژه‌ای داشته و نقش آفرینی مختلف اقتصادی از بانک صادرات را خواستارند. ۸ درصد سهام بانک صادرات ایران به دولت تعلق دارد و سایر سهام این بانک متعلق به مردم در قالب سهام عدالت، کارگران و کارمندان است.

به گفته مدیرعامل بانک صادرات، در کنار شفاف سازی عملکرد، دقت لازم برای حفظ جایگاه سهامداران و سپرده گذاران، افزایش سودآوری در دستور کار مدیران این بانک قرار گرفته است وتلاش شد تا موضوع سرمایه گذاری از یک اداره کل به سطح معاونت ارتقا یابد.

وجود شعب مختلف بانک صادرات ایران در کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای این بانک را ظرفیتی ارزشمند برای کمک به تسهیل مراودات بازرگانی از طریق شعب ارزی عنوان کرد و بر استفاده از تمامی ابزار‌های تامین مالی از جمله اوراق گام برای حمایت از تولید و گسترش دامنه حضور بانک در فعالیت واحد‌های اقتصادی این منطقه تاکید کرد.

اقتصاددانان و برنامه ریزان رشد اقتصادی را مشروط و منوط به توسعۀ بخش حمل و نقل و تسهیلات ارتباطی و خدمات وابسته به آن دانسـته انـد. از ایـن رو، بـرای داشـتن رشـد موفق باید طیفی از اقدامات در مجاری گوناگون سیاستگزاری، طراحی و بـه اجـرا گذاشـته شود تا بتوان به اهداف پایدار در این زمینه دست یافت. با توجه به اهمیت موضوع در ارائـه چارچوبی تحلیلی برای رفع مشکل توسعۀ اقتصـادی کشـور و نیـز پیامـدهای سیاسـتی ایـن مسئله برای سیاستگذاران کشور، بررسی و تحقیق تأثیر توسعۀ زیرساخت‌های حمل و نقل بر رشد اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در راه رسیدن به توسعه، توجه به وجود زیرساخت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر چه احداث و ایجاد بسیاری از زیرساخت‌ها نقش چندانی درافزایش میزان مطلق رشد اقتصادی ندارد و ایجاد حجم بالای این زیرساخت‌ها در یک مقطع زمانی کوتاه به شدت تورم‌زا است (به علت افزایش آنی درآمد قابل تصرف مصرف‌کننده و عدم تولید کالا‌های مصرفی خصوصی)، اما نبود این زیرساخت‌ها به شدت مانع رسیدن به توسعه است. از طرف دیگر، وجود زیرساخت‌ها برای دستیابی به رشد بالا در بلند مدت و حفظ رشد اقتصادی به مدت طولانی‌تر ضروری است. اهمیت و اولویت وجود این زیرساخت‌ها به نوبه خود در مسیر و حرکت به سوی توسعه برای هرکدام از زیرساخت‌ها و هر کشوری متفاوت است.

حمل و نقل و عوامل اقتصادی براحتی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. رشد بازرگانی و تجارت، بهبود و ضعیت کشاورزی، گستردگی خدمات و تولیدات موجب افزایش تقاضای حمل ونقل در جامعه می‌شود. کارایی بخش حمل ونقـل هـم در افـزایش بهـره وری نظـام اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. این دو به طور پیوسته یکـدیگر را تقویـت مـی کننـد. در بررسی اقتصاد کلان کشورها، سـرمایه گـذاری در بخـش حمـل و نقل در افـزایش تولیـد ناخالص ملی و ارزش افزوده، نقش به سزایی دارد. سرمایه گـذاری در زیربناهـای اقتصـادی بطور مستقیم باعث رشد اقتصادی شده و همچنین باعث کاهش در هزینه‌های حمـل و نقـل شده است؛ این کاهش در هزینه‌های حمل و نقل باعث افزایش در جریان تجـاری شـده در نتیجــه افــزایش جریــان تجــاری و رشــد اقتصــادی ممکــن مــی شــود. از ایــن رو بخــش زیر ساخت‌های حمل و نقلی از اهمیت زیادی برخوردار است و برنامه ریزی مناسب و دقیق دراین زمینه و بهبود و ساماندهی زیرساخت‌های حمل و نقل باعث کاهش هزینه‌های بهـره برداری و تولیدشده، اثرات مطلوبی براقتصاد یک جامعه می‌گذارد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: