February 2024 21 / چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
کد خبر: ۴۰۶۷۲۴
۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵
0
رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده به منظور پوشش روابط سببی و نسبی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های کشور در جهت ارائه خدمات کارآمد است.

ایجاد پایگاه اطلاعات خانواده سببی و نسبی

هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: درحقیقت ایجاد پایگاه سببی و نسبی و پایگاه خانوار و خانواده یک افتخار بزرگ برای سازمان ثبت احوال کشور است.

او گفت: اطلاعات خانواده در کنار هویت اشخاص حقیقی و خانواده ارتباطات سببی و نسبی، به عنوان موجودیتی جدید در ســازمان ثبت احوال کشور مدیریت می‌شود. در واقع در راستای انجام یکی از تکالیف مصرح در ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک، ســازمان ثبت احوال کشور با ایجاد پایگاه خانواده یعنی روابط سببی و نسبی براساس توان داخلی و اســتفاده از ظرفیت‌های موجود آغاز نموده و مبتنی بر داده‌های اســتخراج شده نسبت به ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام صورت گرفته است.

کارگر بیان کرد: در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند ثبت نام یارانه و فراجا قرارگرفته است.

او گفت: ایجاد درختواره خانوار و شجره نامه ایرانیان، شناسایی و احراز هویت ایرانیان را در دستگاه‌های اجرایی تسهیل می‌نماید و خدمات مطلوب تری به مراجعین ارائه می‌نماید.

ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار

او تصریح کرد: ایجاد این پایگاه در راستای تکالیف قانونی این سازمان، موضوع آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند ۲ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و بر اساس احکام این آیین نامه سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه است.

رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد:از جمله اهداف ایجاد این پایگاه می‌توان به اجرای احکام آئین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی، امکان تعیین بعد خانوار تعداد اعضا، به روزرســانی اطلاعات به صورت مکانیزه و در لحظه در حد امکان، امکان تعامل با سرویس سایر نهاد‌ها به منظور بروزسانی اطلاعات و همچنین پاسخگویی به انواع استعلامات مورد نیاز و... اشاره کرد.

ایجاد درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک (سامانه سهیم)
او گفت: با توجه به رویکرد اصلی سازمان ثبت احوال کشور، تحول در ماموریت‌ها و تکالیف سازمانی، حرکت به سمت سازمانی هوشمند و ارائه خدمات به متقاضیان به صورت تمام الکترونیک، سامانه هویت ملی یکتای ایرانیان (سهیم) به عنوان درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱ و همزمان با هفته دولت افتتاح شد. این سامانه به نشــانی ir.sabteahval.sahim به عنوان درگاه خدمات الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور برای عموم قابل دســترس بوده و به جهت سهولت در ارائه خدمات به شهروندان نسخه مبتنی بر تلفن همراه آن نیز طراحی شده است. خدمات قابل ارائه در این سامانه عبارت است از:
۱-پایگاه اطلاعات خانواده
۲-پایگاه اطلاعات خانوار
۳ -ثبت نام کارت هوشمند ملی
۴-درخواست تغییر نشانی
۵-انتخاب نام
۶-درخواست صدور گواهی تجرد
۷-اخبار و اطلاعیه‌ها
۸-ثبت شکایات
۹-درخواست تغییر نام/ تغییر نام خانوادگی
۱۰-رونوشت ازدواج و طالق ایرانیان خارج از کشور
۲۲-صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال
۱۲-صدور گواهی نامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان
۱۳-پیگیری درخواست‌ها
۱۴-مدارک پیدا شده
۱۵-رونوشت وفات
۱۶-رونوشت وفات اتباع
۱۷-هیئت حل اختلاف
۱۸-قوانین و مقررات
۱۹-پیگیری

حرکت به سمت GIS جمعیتی
کارگر بیان کرد: اهمیت داده‌ها و اطلاعات مکانی، تبادل و مدیریت آن‌ها برای بهینه کردن تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها در وظایف سازمان ثبتاحوال کشور به خوبی آشکار است. در این زمینه، برای ارتقای تحلیل‌های آمار‌های جمعیتی سازمان، الزم است اطلاعات به صورت مکان محور و مکانمند تولید و پردازش شود تا بر این اساس تصمیم‌گیری و برنامه ریزی‌های هدفمند در حوزه جمعیت امکان پذیر گردد. در این راســتا، ایجاد سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS یکی از روش‌های تأمین اطلاعات جمعیتی بهنگام و مکان محور است.

او گفت:مطالعه و شــناخت ایجاد زیر ساخت GIS سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۴۰۱ شروع شده و پیاده‌سازی آن در ســال جاری در حال پیگیری است. خروجی ســامانه GIS تحلیل‌های دقیق و بهنگام کوچک منطقه‌ای را امکان پذیر خواهد کرد.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان
رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد: ســازمان ثبت احوال کشور برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان در خصوص استفاده از روش‌ها و ابزار‌های نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی، ارتقا و هوشمندسازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید اسکنر‌های اثرانگشت و عنبیه، ابزار‌های تصویربرداری و پردازش تصویر برای شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره‌سازی و تولید کلید و گواهی الکترونیک سعی کرده است از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش بنیان استفاده کند.

کارگر تصریح کرد: انجام مطالعه در این خصوص به منظور افزایش سطح ارتقای اسناد و مدارک هویتی صورت پذیرفته است. در این رابطه تولید برخی نرم افزار‌های مورد نیاز سازمان از طریق شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌پذیرد. همچنین در تجهیز فناورانه مرکز داده و ادارات تابعه از توان تولیدی شرکت دانش بنیان استفاده می‌گردد.

مدیریت نشانی
او گفت: با توجه به قانون الزام تخصیص شــماره ملی و کد پستی و آیین نامه مربوط به آن که مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایــی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیــت، کلیه افرادی که آدرس محل سکونتشــان تغییر میکند باید به پورتال سازمان ثبت احوال کشور به نشانی ir.sabteahval.www یا به سامانه سهیم به نشانی ir.sabteahval.sahim مراجعه و مراحل مربوط به تغییر نشانی خود را ظرف مدت زمان کوتاه از این طریق انجام دهند.

کارگر بیان کرد: مطابق قانون چنانچه نشانی محل اقامت هر یک از هموطنان تغییر کند یا ثبت نشده باشد، می‌بایست به منظور تسهیل در این امر و کاهش رفت و آمد‌ها و جلوگیری از مشکلات در ارائه خدمات، میتوانند نشانی جدید خود را در سامانه تغییر نشانی پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال ثبت کنند چرا که خدمات دستگاه‌های مختلف نیز براساس نشانی ثبت شده در این سامانه ارائه می‌شود و دستگاه‌ها نیز موظف هستند آخرین استعلام نشانی افراد برای ارائه خدمات را از سازمان ثبت احوال دریافت کنند.

او گفت: بنابراین با توجه به قانون، مالک نشانی افراد برای برخورداری از خدمات اداری و دولتی، نشانی ثبت شده در پایگاه سازمان ثبت احوال خواهد بود و برای هر فرد ایرانی در کنار کد ملی وی آخرین نشانی ثبت شده در سامانه استعلام و مالک عمل قرار می‌گیرد.

کارگر تصریح کرد: در همین راستا پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است و در خصوص اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ســازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و بروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشــخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکــور فراهم نماید و باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نســبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت‌های دولتی، موسســات و نهاد‌های عمومی غیردولتی اقدام نماید؛ لذا تمامی دســتگاه‌ها برای ارائه خدمات به شهروندان موظفند آخرین نشانی افراد را از پایگاه نشانی سازمان ثبت احوال کشور، از طریق سرویس‌های الکترونیکی این سازمان استعلام و دریافت نمایند.

سامانه پردازش تصویر
کارگر بیان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و انجام مطالعات و تامین زیرساخت‌های لازم سامانه تشخیص چهره سازمان ثبت احوال کشــور با هدف ایجاد امکان استعلام اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی بر اساس پردازش تصویر چهره و همچنین ارائه سرویس به دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سوم دی ماه سال ۱۴۰۱ افتتاح و به بهره برداری رسید.

او در ادامه تصریح کرد: زنده بودن پایگاه جمعیتی، در اختیار داشتن تصاویر کارت هوشمند ملی، امکان بهبود کیفیت جستجوی چهره، امکان ترکیب تصویر چهره با اثر انگشــت، ایجاد امکان شناسایی افراد بر اساس تصویر چهره و ارتقاء امکانات پایگاه تصویر چهره سازمان ثبت احوال کشور از جمله مزایای این سامانه به شمار می‌آید.

او گفت: این سامانه امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره به عنوان ورودی سامانه، از میان تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را فراهم کرده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: