نود و یکمین سه شنبه های پاسخگویی؛
کد خبر: ۴۱۳۴۶۱
۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰
0
پایندانی در نود و یکمین سه شنبه‌های پاسخگویی گفت: محصولات و خدماتی که شرکت بیمه رازی در این دو دهه ارائه داده است همیشه در شرایط رقابتی بازار صنعت بیمه بوده است، اما این بار محوریت این طرح توانمند سازی شبکه فروش در وحله اول و همچنین نگاه ویژه به خرده فروشی است.

“طلوع” محوریت توانمد سازی شبکه فروش بیمه رازی

سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که امسال دنبال خواهیم کرد افزایش نرخ نمایندگان فعال شرکت است.

در همین راستا تمام تلاش ما این است که با نگاه ویژه به خرده فروشی و توانمند سازی شبکه فروش بتوانیم درصد نرخ نمایندگان فعال را ۱۰ الی ۱۵ افزایش دهیم و برای رسیدن به این هدف از ابزار‌ها و راهکار‌های متعدد استفاده خواهیم کرد که یکی از این ابزار‌ها برگزاری جشنواره‌های مختلف مثل طرح طلوع است.

وی ادامه داد: توجه به خرده فروشی ریسک ریزش بیمه گزاران را کاهش خواهد داد که این مسئله اهمیت ویژه‌ایی برای ما دارد. نکته دیگر بحث رقابتی است یعنی شبکه فروش پر تلاش شرکت بیمه رازی با کارگزاران برخط رقابت می‌کند.

پایندانی گفت: یکی از کار‌هایی که برای ما مهم است توجه ویژه به حوزه کارگزاری‌ها به عنوان ظرفیتی برای شبکه فروش اختصاصی خودمان است که در شرایط بهتر و رقابتی‌تر بتوانند در حوزه صدور بیمه نامه‌های خرد فعالیت کنند. منظور از بیمه نامه‌های خرد به لحاظ فنی به بیمه نامه‌هایی گفته می‌شود که جامعه هدف بزرگتری دارند و بیمه نامه‌های تخصصی تلقی نمی‌شونددر نتیجه باید سهم بیشتر و با کیفت تری از بازار داشته باشند.

پایندانی با اشاره به اینکه طرح طلوع با همت سرپرست محترم شرکت بیمه رازی جناب آقای دکتر اقبالپور، هیئت محترم عامل و همه مدیران محترم ستادی دنبال شده است افزود: ما شرایط خاص را در نظر گرفته‌ایم که توان ما در حوزه خدمات در شبکه فروش بالا برود یعنی هدف این است که بخش قابل توجهی از عوایدش به سمت تعهدات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش سرازیر شود و هم بیمه گزاران و بیمه شدگان خرد و هم مراکز درمانی -که البته باید توجه ویژه ایی به آن‌ها داشت -را جامه عمل بپوشانیم این نکته را هم اضافه کنم من به شخصه بسیار خوش بین هستم که در این دوره سه ماهه برگزاری و پایش طرح طلوع از ظرفیت‌های آن بتوانیم در تداوم رشد سال مالی استفاده کنیم و رهنمودی باشد برای شبکه فروش، که البته انعکاس آن می‌تواند به ما خیلی کمک کند.

سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی ادامه داد: طرح طلوع از ده اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است ما در بیمه رازی در یک فضای اکچوری و انالیز شده رشته‌ها و خدمات و محصولات را در سه بخش طلایی، نقره ایی و برنزی تقسیم کرده ایم. بخش اول که رشته‌های تخصصی تری دارد و بازار رقابتی تری دارند را در حوزه طلایی دیده ایم، شامل رشته‌های باربری، کشتی، مهندسی، هواپیما، انرژی و آتش سوزی صنعتی و خدماتی خواهد بود. البته طبیعتا نگاه شرکت به سبد طلایی به این گونه است که باید فضا را رقابتی‌تر ببینیم و تسهیلات بیشتر‌ی بدهیم که این تسهیلات در بخشی جداگانه به شبکه فروش بر میگردد تا شبکه فروش ما را توانمند‌تر کند و با کمک گرفتن از صندوق اعتباری بتواند چرخش مالی را تامین کند. یک بخش هم بر میگردد به خود تعرفه و زوایای فروش. وی افزود: در بخش دوم یعنی نقره‌ای رشته‌های شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و عمر زمانی را قرار داده ایم و در بخش سوم یعنی برنزی بیمه مسئولیت و آتش سوزی مسکونی با امتیازات و شرایط که در نظر گرفته ایم به صورت مکتوب به تمام شعب بخشنامه و ابلاغ شده است.

حسین پایندانی در پایان گفت: ما جوایزی را نیز برای نمایندگان در نظر گرفته ایم جوایز که در دو بخش است. بخش اول جوایزی که ماهانه به نمایندگان اختصاص خواهیم داد و بخش دوم انتخاب سه نماینده برتر از هر شعبه که از آن‌ها در همایش‌ها و مجامع تقدیر ویژه خواهد شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، پایندانی در نود و یکمین سه شنبه‌های پاسخگویی گفت: محصولات و خدماتی که شرکت بیمه رازی در این دو دهه ارائه داده است همیشه در شرایط رقابتی بازار صنعت بیمه بوده است، اما این بار محوریت این طرح توانمند سازی شبکه فروش در وحله اول و همچنین نگاه ویژه به خرده فروشی است.

سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که امسال دنبال خواهیم کرد افزایش نرخ نمایندگان فعال شرکت است. در همین راستا تمام تلاش ما این است که با نگاه ویژه به خرده فروشی و توانمند سازی شبکه فروش بتوانیم درصد نرخ نمایندگان فعال را ۱۰ الی ۱۵ افزایش دهیم و برای رسیدن به این هدف از ابزار‌ها و راهکار‌های متعدد استفاده خواهیم کرد که یکی از این ابزار‌ها برگزاری جشنواره‌های مختلف مثل طرح طلوع است. وی ادامه داد: توجه به خرده فروشی ریسک ریزش بیمه گزاران را کاهش خواهد داد که این مسئله اهمیت ویژه‌ایی برای ما دارد. نکته دیگر بحث رقابتی است یعنی شبکه فروش پر تلاش شرکت بیمه رازی با کارگزاران برخط رقابت می‌کند.

پایندانی گفت: یکی از کار‌هایی که برای ما مهم است توجه ویژه به حوزه کارگزاری‌ها به عنوان ظرفیتی برای شبکه فروش اختصاصی خودمان است که در شرایط بهتر و رقابتی‌تر بتوانند در حوزه صدور بیمه نامه‌های خرد فعالیت کنند. منظور از بیمه نامه‌های خرد به لحاظ فنی به بیمه نامه‌هایی گفته می‌شود که جامعه هدف بزرگتری دارند و بیمه نامه‌های تخصصی تلقی نمی‌شونددر نتیجه باید سهم بیشتر و با کیفت تری از بازار داشته باشند.

پایندانی با اشاره به اینکه طرح طلوع با همت سرپرست محترم شرکت بیمه رازی جناب آقای دکتر اقبالپور، هیئت محترم عامل و همه مدیران محترم ستادی دنبال شده است افزود: ما شرایط خاص را در نظر گرفته‌ایم که توان ما در حوزه خدمات در شبکه فروش بالا برود یعنی هدف این است که بخش قابل توجهی از عوایدش به سمت تعهدات شرکت در حوزه خدمات پس از فروش سرازیر شود و هم بیمه گزاران و بیمه شدگان خرد و هم مراکز درمانی -که البته باید توجه ویژه ایی به آن‌ها داشت -را جامه عمل بپوشانیم این نکته را هم اضافه کنم من به شخصه بسیار خوش بین هستم که در این دوره سه ماهه برگزاری و پایش طرح طلوع از ظرفیت‌های آن بتوانیم در تداوم رشد سال مالی استفاده کنیم و رهنمودی باشد برای شبکه فروش، که البته انعکاس آن می‌تواند به ما خیلی کمک کند.

سرپرست مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه رازی ادامه داد: طرح طلوع از ده اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است ما در بیمه رازی در یک فضای اکچوری و انالیز شده رشته‌ها و خدمات و محصولات را در سه بخش طلایی، نقره ایی و برنزی تقسیم کرده ایم. بخش اول که رشته‌های تخصصی تری دارد و بازار رقابتی تری دارند را در حوزه طلایی دیده ایم، شامل رشته‌های باربری، کشتی، مهندسی، هواپیما، انرژی و آتش سوزی صنعتی و خدماتی خواهد بود.

البته طبیعتا نگاه شرکت به سبد طلایی به این گونه است که باید فضا را رقابتی‌تر ببینیم و تسهیلات بیشتر‌ی بدهیم که این تسهیلات در بخشی جداگانه به شبکه فروش بر میگردد تا شبکه فروش ما را توانمند‌تر کند و با کمک گرفتن از صندوق اعتباری بتواند چرخش مالی را تامین کند. یک بخش هم بر میگردد به خود تعرفه و زوایای فروش.

وی افزود: در بخش دوم یعنی نقره‌ای رشته‌های شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و عمر زمانی را قرار داده ایم و در بخش سوم یعنی برنزی بیمه مسئولیت و آتش سوزی مسکونی با امتیازات و شرایط که در نظر گرفته ایم به صورت مکتوب به تمام شعب بخشنامه و ابلاغ شده است. حسین پایندانی در پایان گفت: ما جوایزی را نیز برای نمایندگان در نظر گرفته ایم جوایز که در دو بخش است. بخش اول جوایزی که ماهانه به نمایندگان اختصاص خواهیم داد و بخش دوم انتخاب سه نماینده برتر از هر شعبه که از آن‌ها در همایش‌ها و مجامع تقدیر ویژه خواهد شد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: