پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

بازارهای مالی - فین‌تک‌ها
کرونا برای «آپ» خوش‌یُمن بود
رشد 36 درصدی درآمدها در سایه خانه نشین ها؛

کرونا برای «آپ» خوش‌یُمن بود

خانه نشینی در نتیجه شیوع کروناویروس برای «آپ» که خدمات پرداخت الکترونیک ارائه می کند، خوش‌یُمن بود و موجبات رشد درآمدها را فراهم آورد.
  • 1