پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

February 2024 22 / پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
صنعت و تجارت - تجارت
تجارت دریابرد ایران به ۱۹۵ میلیون تن کالا رسید

تجارت دریابرد ایران به ۱۹۵ میلیون تن کالا رسید

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اهمیت تجارت دریایی و با توجه به افزایش ظرفیت بنادر کشور گفت: ایران توانسته است در بخش تجارت دریابرد با رشد ۸ درصدی اقدام به جابجایی ۱۹۵ میلیون تن کالا کند.
واردات تیلاپیا متوقف شد

واردات تیلاپیا متوقف شد

مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: بنابر پیگیری های صورت گرفته، واردات تیلاپیا متوقف شد، به طوری که این مسئله در رونق تولید داخل تاثیر بسزایی دارد.
لازمه توسعه ترانزیت، اتخاذ راهبرد یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل در کشور است
کارشناس حمل ونقل دریایی کشور:

لازمه توسعه ترانزیت، اتخاذ راهبرد یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل در کشور است

آقایی گفت: اتخاذ راهبرد یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل در جغرافیای داخلی کشور و حتی مشارکت بین المللی از شروط مهم و لازم برای توسعه ترانزیت دریایی و نقش آفرینی برای کشور است.