پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

جراحی اقتصادی دولت به نفع اغنیا به ضرر فقرا صادقی حاصل تصمیمات غلط را به زیان بازنشستگان دانست جراحی اقتصادی دولت به نفع اغنیا به ضرر فقرا
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همین جراحی اقتصادی در زمان احمدی نژاد هم بود، اگر یارانه‌ها توانست فقرا را در طول این سال‌ها ثروتمند کند این جراحی هم می‌تواند فقرا را ثروتمند کند! اما ین تصمیمات بیشتر به نفع اغنیا و به ضرر فقرا بوده است.
مجلس | ۲۸ ارديبهشت
افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید سال گذشته
حیدری از نحوه تعیین افزایش دستمزد انتقاد کرد

افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید سال گذشته

نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم.
۲۸ ارديبهشت
پایان اعتراض رانندگان بی‌آرتی
حقوق‌ها مطابق مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یافت

پایان اعتراض رانندگان بی‌آرتی

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران و حومه گفت: روز گذشته حقوق رانندگان واریز شد و مشکل خاصی در پرداختی‌ها نبود. حقوق رانندگان مطابق با مصوبه شورایعالی کار افزایش پیدا کرد.
۲۸ ارديبهشت
مردمی‌سازی اقتصاد با تمرکز بر مسکن و کار
وزیر کار اهداف دولت سیزدهم را تشریح کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از بخش‌های پرظرفیت برای فعالیت‌های تولیدی بانوان حوزه مشاغل خانگی است.
۲۷ ارديبهشت
ناآگاهی نسبت به قوانین در شهرداری تهران
رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد از افزایش ۴۰درصدیِ حقوق انتقاد کرد

ناآگاهی نسبت به قوانین در شهرداری تهران

رئیس شورای اسلامی کار رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: از دیروز که رانندگان به افزایش ده درصدیِ حقوق خود اعتراض کردند، ارقامی از ۱۲ درصد تا ۴۰ درصد افزایش حقوق، از سوی مشاوران شهرداری مطرح شده که این اظهارنظر‌ها را نقد می‌کنیم.
۲۷ ارديبهشت