پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

February 2024 22 / پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
درباره ما
پول نیوز در جستجوی تحول
سیاستگذاری جدید پول نیوز
 

سخن نخست

 

امروز اولین روز از اَمرداد ماه است. اَمرداد در زبان فارسی به معنای «بدون مرگ» و «نامیرا و پایدار» است. ایرانیان از دیرباز در جستجوی اکسیر حیاتی بودند که نامیرایی و پایداری را به آنها ارزانی بخشد و چنین باوری را در نامگذاری پنجمین برج از گاهنامه خویش به کار بسته اند. با بهره گیری از این باور و با هدف توسعه ای پایدار برای ایران زمین از رویکرد نوین «پول نیوز» رونمایی
می کنیم.

 

پول نیوز در جامه نوین سرخرنگ خویش سه تغییر اساسی را در بر دارد.

 


نخست در پوشش محتوایی خویش است. از این پس به سه حوزه «اقتصاد»، «توسعه» و « کسب و کار» می پردازیم. توسعه، بخشی اساسی در ساختن ایران است و کسب و کار ضامن بقا و پایداری کشور. باور ما این است که با پرداختن به این دو موضوع اساسی ضمن ارتباط موثرتر با خوانندگان گرامی به اقتصاد نیز نگاه جامع‌تر و کاربردی تر خواهیم داشت.

 


تغییر دوم در رویکرد ما به این سه بخش معنی می یابد. بر این باوریم که «خبر» نیازمند «تحلیل» است و تحلیل درست منجر به آگاهی خوانندگان و در نهایت برانگیختن نیاز به «آموختن» برای کنش مناسب به آن خبر خواهد شد و بدین سان است که توسعه پایدار شکل می گیرد. چنین رویکرد جدیدی بر تارک پول نیوز و با عنوان فرعی «خبری، تحلیلی و آموزشی» هویدا است.

 


سومین تغییر، در شیوه تولید محتوای سایت تجلی می یابد. از این پس گروهی از استادان دانشگاه، فعالان کسب و کار و خوانندگان گرامی در تولید محتوا به ما یاری می رسانند. به تدریج و در بخشهای مختلف پول نیوز با نحوه همکاری با ما بیشتر آشنا خواهید شد.

 


امیدواریم چنین تغییراتی در نهایت موجب دستیابی به هدف نهایی ما در تعالی و کارآمد سازی اقتصاد، توسعه و کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران گردد.

 

 

توکل بر خدابا بیمه‌ها
پرطرفدار
نیازمندیها