پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

February 2023 08 / چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
اجتماعی - حقوقی قضایی
نقش سرمایه انسانی در افزایش توسعه اقتصادی

نقش سرمایه انسانی در افزایش توسعه اقتصادی

آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش‌ها و طرز تلقی‌های افراد می‌شود و این خود تاثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی دارد، با آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای همراه با تجارب ضمن خدمت نیز در کارآیی شغلی و پیشرفت اقتصادی موثرند و به هر صورت نوع سیستم آموزش و اهداف و برنامه‌ها و امکانات آن نیز در میزان رشد اقتصادی کاملا موثر است.
برنامه‌ریزی برای توسعه شهرآفتاب
معاون شهردار تهران مطرح کرد

برنامه‌ریزی برای توسعه شهرآفتاب

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از برنامه‌ریزی شهرداری برای توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب خبر داد.