پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

بازار بورس - بورس
کشف نرخ منصفانه زعفران با عرضه در بورس کالا
مدیر بازار‌های مالی بورس کالا مطرح کرد؛

کشف نرخ منصفانه زعفران با عرضه در بورس کالا

فلاح گفت: مکانیزم‌های بورس کالا در بازار زعفران نتایج خوبی از جمله کشف نرخ منصفانه زعفران و آگاهی کشاورزان نسبت به قیمت واقعی را دربرداشته است.